Занимания по интереси 2021г.

НУ “Свети Климент Охридски” организира следните занимания по интереси за учениците от втори и трети клас, които не са включени в групи за превенция на обучителни затруднения от втори и трети клас: Занимания по интереси (2 клас) Занимания по интереси (3 клас)

Още по темата...

Конкурс за лого на проекта по Еразъм+ Domotic School Garden

Новини от Еразъм + : Спечелихме международен конкурс за лого на проекта по Еразъм+ Domotic School Garden – Интелигентна Училищна Градина. Мария Маркова, 3 клас от НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан спечели 1-ва награда на конкурса за лого на международния проект, като се състезава с ученици от Начални училища от Италия и Гърция, участващи в проекта. Членовете на журито са специалисти от Испанския Университет Miguel Hernandez. Конкурса се проведе в още няколко категории, като училището ни спечели следните допълнителни награди: Рая Попова, 3 клас – шесто място за основно…

Още по темата...

Domotic School Garden – Интелигентна Зеленчукова Градина KA201-3D3F8FC0 2020/2022

В НУ Св.Климент Охридски ще бъде създадена Градина на Бъдещето Иновативно Училище Св Климент Охридски – Чирпан спечели проект за изграждане на сензорна система за компютърен контрол и управление на напояването в зеленчукова градина в училищния двор. Иновативният проект ще се проведе под ръководството на Испанския Университет Miguel Hernandez и Катедра – Автоматизация и Информационни Технологии за контрол на водните ресурси и енергията. В партньорство с още две начални училища – НУ Микро Евмоиро – Гърция и НУ Сан Густино – Италия, учениците и учителите от НУ Климент Охридски ще…

Още по темата...

Проект по НП “Иновации в действие”

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от Вас училище-партньор. В избраните от Вас четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот. Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата. НУ “Свети Климент Охридски” се класира по национална програма “Иновации в действие”, насочена към обмен, мобилност за популяризиране и мултиплициране на иновации в образованието и добри практики. Обща цел…

Още по темата...

Проект по НП “Изграждане на училищна СТЕМ среда”

Предвид същността на SТЕМ обучението, една традиционна класна стая ще се превърне в работилница, като пространството в нея бъде разделено на сектори за различни групови дейности (за екипна работа, за изработване на материали, за презентиране и др.). В друга класна стая ще се обособи специален кът, за да предоставят добра възможност за интегриране на иновации и внедряване на проекто – базирано обучение. Иновативна образователна среда с обзавеждане и интериорен дизайн, подкрепящи ученето и мотивиращи творчеството на малките ученици. В нея са интегрирани дигитални и недигитални технологии, оборудвана с практични и…

Още по темата...

Етнографска къща с. Спасово

Всяка година НУ „Свети Климент Охридски“ издава своето Касабово календарче, чиято цел и приложение да поддържа родолюбивия дух на нашите ученици и обществеността.
В предстоящото поредно издание се наложи като основна тема живота и дейността на революционера Иван Андонов, роден в с. Мурсалково, днешно Спасово община Чирпан.

Още по темата...

Публични изяви м. Май 2017г.

Публични изяви на група за занимания по интереси ” Спортни и състезателни игри” • “Футболен турнир” На 17.05.2017 г. учениците от група за занимания по интереси ” Спортни и състезателни игри” участваха във футболен турнир по повод Деня на българския спорт, организиран от Община Чирпан и МКБППМН на общинското игрище с изкуствена трева. Преди много години, на 17 май през 1894 -та в България идват швейцарски учители и започва обучението , наречено телесно възпитание в училищата, т.е. днешното физическо възпитание и спорт. Днес децата спортуват и играят в избраните форми…

Още по темата...

Спортни и състезателни игри

{besps}gamez|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=340|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps} На 19.04.2017 г. в НУ “Св. Климент Охридски” учениците група за занимания по интереси “Спортни и състезателни игри” проведоха Спортен турнир по футбол – публична изява на групата. В продължение на два часа бе оспорвана надпреварата на спортистите от отборите на групата за занимания по интереси и сборен отбор от ученици от училището. Победата грабнаха учениците от  « Спортни и състезателни игри»  не без помощта на момичетата- участници в отбора. Емоционалният заряд направи облачения ден по – светъл и по – ведър както за публиката – деца и…

Още по темата...

Журналистически клуб “Бъдниче”

Начално училище « Св.Климент Охридски» гр.Чирпан Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 и Европейски структурни и инвестиционни фондове Публични изяви на група за занимания по интереси « Журналистически клуб –Бъдниче» « Приказки за доброто» На 21.12.2016 г. в НУ « Св.Климент Охридски» учениците от Журналистически клуб «Бъдниче» представиха приказки за доброто, за сполуката, за истинските ценности и…

Още по темата...

Еразъм +

“Wearable methodology” a new methodology based on the use of innovative technologies for education Използване на преносими информационни технологии в обучението по английски език “ Приключи първата работна среща ( 23.01.2017 – 27.01.2017) на партньорите по проект ” Wearable methodology” на програма Еразъм + . Щастливи сме, че НУ ” Св. Климент Охридски” участва в този проект в партньорство с Университета La Mancha, училище “Anton Diaz” в Ел Бонило – Испания, училище “Petar Zoranic” в Нин – Хърватия.  Проектът включва разработване от учителите на методика по теми от чуждоезиковото обучение…

Още по темата...