„Обичам да играя и правилата зная“

По случай 29 юни – ден на БДП в НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан на открито се проведе екипна игра по БДП “Обичам да играя и правилата зная”, в която четвъртокласниците запознават и играят с децата от ПГ с пътните знаци, маркировката и правилното поведение на пешеходеца. В играта се включи и г-жа Валентина Петкова, старши учител 1 – 4 клас в ролята на регулировчик. Много интересна и забавна за малките ни бъдещи първокласници беше идеята за тази игра, автор на която е г-жа Петкова, а четвъртокласниците с отговорно…

Още по темата...

Декларация работно време

Декларация на Директора на НУ “Свети Климент Охридски” за утвърдено работно време. Според заповед № 20 от Правилника за вътрешния трудов ред (гл. IV, Раздел I, чл. 49) работното време на директора е регламентирано и е от 7:30 до 16:00 часа.

Още по темата...

Продължаващо обучение

Във връзка с разширяване на възможностите за включване на лица, които не са посещавали училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система за ограмотяване с цел придобиване на образование (основно) НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан създава организация за ред и условия за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на начален етап на основна степен на образование. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:• Закон за предучилищното и училищното образование;• Наредба 11 от…

Още по темата...

СЪОБЩЕНИЕ 05.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с необходимостта за създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение в НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболеваемост повече от 500 на 100 000 население присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с безплатни неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19. Родителите, които…

Още по темата...

Съобщение ОРЕС от 02.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ: В изпълнение на Заповед № РД 09-3596/20.10.2021г. на Министъра наобразованието и науката и във връзка с регистриран висок процент наслучаи с COVID – 19 с достигната 14 – дневна заболеваемост над 750 на100 000 население на територията на Община Чирпан обучението навсички ученици ще премине от разстояние в електронна среда считано от02.11.2021г. За НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан то се осъществява чрезизползване на платформата на Microsoft Teams във вид на синхроннообучение от 1 до 4 клас при спазване на Правилата за работа в електроннасреда и приетия дневен режим…

Още по темата...