Обучение в електронна среда

Уважаеми родители и ученици, В НУ “Свети Климент Охридски”, в периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. учебния процес преминава от присъствено обучение от обучение в електронна среда. Обучението ще се провежда по учебен план и седмична програма както до момента. За целта са приети правила за работа за ученици, учители и родители, които споделяме с вас: По-долу четете заповедта, която утвърждава периода на дистанционно обучение

Още по темата...

Безопасност на Движението по Пътищата (БДП)

Тук може да откриете документи, с които да се запознаете с конкретната работа с учениците в посока на безопасността на движение по пътищата. [1]. План на комисията по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020-2021 година.[2]. График за провеждане на педагогически ситуации по тематична област ”безопасност на движението по пътищата” за подготвителна група в НУ ”Св. Климент Охридски” гр. Чирпан за учебната 2020/2021г.

Още по темата...

Документи 2020/2021 учебна година

Уважаеми ученици, родители и граждани, Начално училище “Свети Климент Охридски” ви уведомява, че към днешна дата за изминалия период от началото на учебната 2020/2021г. няма заболели учители и ученици от COVID 19. Карантиниран е един ученик поради случай в семейството, но не е посещавал учебни занятия. Ежеседмично всеки петък и своевременно при евентуална промяна ще бъдете уведомявани за епидемиологичната обстановка в училището. Бъдете здрави! От директора на НУ “Свети Климент Охридски” гр. Чирпан Документи [1]. Заповед и Мерки за намаляване на рисковете в условия на COVID-19 (натисни за преглед и…

Още по темата...

Документи 2019/2020г.

[1]. Годишен план за дейността на НУ  Св. Климент Охридски[2]. Годишна училищна програма ЦОУД [3]. Oрганизация на учебния ден [4]. План – Стратегия [5]. Програмна система [6]. Училищен учебен план за 1 клас [7]. Училищен учебен план за 2 клас [8]. Училищен учебен план за 3 клас [9]. Училищен учебен план за 4 клас

Още по темата...

Административни услуги, бланки и заявления

Административни услуги, бланки и заявления [1]. заявление за  записване ученици при преместване[2]. заявление за записване в  1 клас[3]. заявления за записване в подготвителна група[4]. Информация за административна услуга за деца в предучилищна група[5]. Информация за административна услуга завършен клас или начален етап[6]. Информация за административна услуга приемане и преместване на ученици[7]. Информация за признаване на период обучение от чужбина I – VI клас[8]. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ РОДИТЕЛ ЛИЧНИ ДАННИ  

Още по темата...

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация 1. Годишен отчет – ЗДОИ (2018)2. Административна информация 3. Вътрешни правила за достъп до обществена информация 4. Заявление за достъп до информация5. Искане за повторно ползване на информация6. Протокол за предоставяне на достъп до информация7. Протокол за устно заявление8. Решение за предоставяне на достъп до информация

Още по темата...

Протоколи и документи ОС

Протоколи от заседания на Обществен съвет Протоколи 2020г. [20]. Протокол 20: Утвърждава (1). бюджет 2020; (2). План-прием 2020/2021; (3). Помагала и учебници 2020/21 учебна година. Протоколи 2019г. [20]*. Протокол 19: Бюджет 2019г. и добавяне на училището в листа на иновативните училища [1]**. Протокол 1: Учредителен протокол, втори мандат, 10. 10. 2019г. [19]. Протокол 18: Становище на ОС относно отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019г. [18]. Отчет на дейността на Обществен съвет за 2018-2019 година. [17]. Протокол 17: Разходна част на бюджет за първо тримесечие на 2019 календарна година.[16]. Протокол 16:…

Още по темата...

Документи 2018/2019 учебна година

Документи 2018/2019 учебна година [1]. Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018г. [2]. протокол 14 – 10.10.2018 на Общ. Съвет [3]. Годишен план за дейността на училището [4]. Годишна училищна програма за ЦОУД [5]. График за консултации по учебните предмети [6]. организация на учебния ден [7]. Правилник за дейността на НУ Св. Климент Охридски [8]. Програма за превенция на ранното напускане на образователната система [9]. Програма за предоставяне на равни възможности [10]. Програмна система и график БДП [11]. Стратегия за развитие на училището [12]. Училищен учебен план [13]. Доклад…

Още по темата...