Съобщение относно първо класиране 2023/24

Във връзка с в училището са записани 17 деца в първи клас за учебната 2022-2023 г. в НУ „ Св.Климент Охридски“. Свободните места са 5. Документи: [1]. График на дейностите при прием на ученици в първи клас за учебната 2023-2024г. [2]. Заповед 374 за утвърждаване списък първо класиране [3]. Критерии за класиране при прием на ученици за учебната 2023-2024г. [4]. Правила за прием за учебната 2023-2024 г.

Още по темата...

НУ „Св.Климент Охридски“ обявява своя План – прием за първи клас за учебната 2023-2024 г.

НУ „Св.Климент Охридски“ обявява своя План – прием за първи клас за учебната 2023-2024 г. Училищния план – прием в НУ „ Св.Климент Охридски“ за учебната 2023-2024 г. се изразява в следните параметри: Брой паралелки в първи клас – една; Брой места в паралелката в първи клас – 22; Брой свободни места в останалите паралелки: За всички ученици от първи клас има възможност да бъдат включени в целодневна организация на учебния ден. Има налична материално – техническа база за осъществяване на обучението им – обзаведени учебни кабинети, 2 STEM работилници,…

Още по темата...