Бюджет

Бюджет 2024г.
[1]. Утвърден бюджет за 2024 г.
[2]. Бюджет за 1-во тримесечие 2024 г.


Бюджет 2023г.
[1]. Информация за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2023 г.
[2]. Бюджет второ тримесечие 2023г.
[3]. Начален бюджет за 2023 г. със заповед на кмет.
[4]. Информация за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 г.
[5]. Информация за изпълнението на делегирания бюджет за календарната 2023 г.

Бюджет 2022г.
[1]. Първоначален бюджет 2022 утвърден от кмет
[2]. Отчет на бюджета за първо тримесечие 2022
[3]. Отчет на разходната част на бюджета за второ тримесечие 2022
[4]. Отчет на бюджета 3-то тримесечие
[5]. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2022г.

Бюджет 2021г.
[1]. Отчет на Делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021. финансова година
[2]. Отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година
[3]. Отчет бюджет трето тримесечие 2021г.
[4]. Информация бюджет към 31.12.2021г.

Бюджет 2020г.
[1]. Отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година
[2]. Заповед и план на разходна част на бюджет 2020
[3]. Заповед на кмета утвърден бюджет
[4]. Утвърден бюджет за 2020

Бюджет 2019г.
[1]. Заповед и план на разходната част на бюджета за 2019 г.
[2]. Заповед на Кмета на Община Чирпан – утвърден бюджет за 2019 г.
[3]. Утвърден бюджет за 2019г. НУ Св. Климент Охридски.
[4]. Отчет на бюджета към 30.03.2019г.
[5]. Отчет на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2019г.
[6]. Отчет на бюджета към 30.09.2019г.
[7]. Отчет на бюджета за четвърто тримесечие 2019.

Бюджет 2018г.
[1]. Отчет на бюджета за 2018г.
[2]. Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018г.
[3]. Отчет на бюджета за второто тримесечие към 30.06.2018
[4]. Отчет за бюджета първо тримесечие на 2018г
[5]. План на бюджета за 2018г.
[6]. Утвърден от Кмета бюджет 2018г.

Бюджет 2017г.
[1]. План за бюджет за 2017г., утвърден от Кмета на Община Чирпан.
[2]. Отчет на изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2017г.
[3]. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2017г. [statement_budget_30062017.pdf]
[4]. Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.
[5]. Информация за отчета на бюджета трето тримесечие 2017г.
[6] Отчет на  бюджета за 2017г.

Бюджет 2016г.
[1]. Заповед № РД 09-090 / 01. 03. 2016г. за утвърждаване на начален план на бюджета на общинските училища на територията на Община Чирпан.
[2]. Начален план за бюджет на НУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – гр. Чирпан, утвърден от Кмета на Община Чирпан.
[3]. Изпълнение на бюджет на НУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – гр. Чирпан, първо тримесечие, 2016г.
[4]. Изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2016г.
[5]. Oтчет на бюджета за трето тримесечие на 2016г.
[6]. Oтчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2016г.