БДП – 2023/24г.

[1]. График БДП за учебната 2023/24г. (в разработка*)
[2]. План на комисията по БДП за учебната 2023/24г. (в разработка)
[3]. План-програма за действие на комисията по БДП за учебната 2023/24г. (в разработка)

* в разработка: Документите са предоставени за публикуване, но са във фаза подготовка за публикуване.