Безопасност на Движението по Пътищата (БДП)

Тук може да откриете документи, с които да се запознаете с конкретната работа с учениците в посока на безопасността на движение по пътищата.

File Name: plan_BDP_2020.pdf

File Name: agenda_BDP_2020.pdf

[1]. План на комисията по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020-2021 година.
[2]. График за провеждане на педагогически ситуации по тематична област ”безопасност на движението по пътищата” за подготвителна група в НУ ”Св. Климент Охридски” гр. Чирпан за учебната 2020/2021г.