Публични изяви м. Май 2017г.

Публични изяви на група за занимания по интереси ” Спортни и състезателни игри” • “Футболен турнир” На 17.05.2017 г. учениците от група за занимания по интереси ” Спортни и състезателни игри” участваха във футболен турнир по повод Деня на българския спорт, организиран от Община Чирпан и МКБППМН на общинското игрище с изкуствена трева. Преди много години, на 17 май през 1894 -та в България идват швейцарски учители и започва обучението , наречено телесно възпитание в училищата, т.е. днешното физическо възпитание и спорт. Днес децата спортуват и играят в избраните форми…

Още по темата...

Спортни и състезателни игри

{besps}gamez|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=340|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps} На 19.04.2017 г. в НУ “Св. Климент Охридски” учениците група за занимания по интереси “Спортни и състезателни игри” проведоха Спортен турнир по футбол – публична изява на групата. В продължение на два часа бе оспорвана надпреварата на спортистите от отборите на групата за занимания по интереси и сборен отбор от ученици от училището. Победата грабнаха учениците от  « Спортни и състезателни игри»  не без помощта на момичетата- участници в отбора. Емоционалният заряд направи облачения ден по – светъл и по – ведър както за публиката – деца и…

Още по темата...

Журналистически клуб “Бъдниче”

Начално училище « Св.Климент Охридски» гр.Чирпан Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 и Европейски структурни и инвестиционни фондове Публични изяви на група за занимания по интереси « Журналистически клуб –Бъдниче» « Приказки за доброто» На 21.12.2016 г. в НУ « Св.Климент Охридски» учениците от Журналистически клуб «Бъдниче» представиха приказки за доброто, за сполуката, за истинските ценности и…

Още по темата...