Успех

Да направим училището привлекателно за младите хора
Да направим училището привлекателно за младите хора

„Успех” за успеха

или

как проект „ Да направим училището привлекателно за младите хора” превръща времето за организиран отдих на учениците от НУ „ Св.Климент Охридски” гр.Чирпан  в мигове на удоволствие

Приключва третата година от дейностите по проекта в НУ „ Св.Климент Охридски”.

Организирани в седем извънкласни форми, децата от началното училище осмисляха свободното си време под вещото ръководство на специалисти от училището и развиваха творческите си способности в извънкласните форми за здравословен начин на живот, театрални умения, журналистически опити, евристично мислене, танци, гражданско образование и изследване на традициите и обичаите в родното селище.

Целите на проекта са изпълнени най- вече в частта: повишаване на  мотивацията на децата  за участие в образователно-възпитателния процес;  формиране на   осъзнат стремеж  към активно участие при реализиране на процеса  на  развитие и разгръщане на личностния потенциал, съобразно  интереси и потребности на всеки ученик; изграждане на  атмосфера на взимно съдействие между училището, като институция, предлагаща форми за допълнително изграждане на способности и компетентности у учениците, и общността на родителите, като възпитаваща и подкрепаща среда.

И не е само това. При анкетирането на учениците за верифициране на заложените цели, множеството от отговорите съдържаха изявено желание проектът да продължи, а децата да имат възможност за участие в не само една форма за извънкласна дейност.

И проектът продължава.  С решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, взето на 14.05.2014 г., се удължава срокът на изпълнение на проект УСПЕХ и за следваща учебна 2014/2015 година. Наесен училището ще предложи на своите ученици още и повече извънкласни и извънучилищни форми за работа и възможности за откриване на най- съкровенното, което   движи и направлява радвитието на всеки ученик- откриването на личния ЕЛЕМЕНТ. Както казва сър Кен Робинсън (един от най- признатите съвременни специалисти в областта на науката и когнитивните теории, получил рицарско звание за приноса си към образованието през 2013 г. в Англия): Елементът е това, което ни отличава, което съдържа природните  и личностните  ни способности и позволява да се разгърне личността и да израстне. Образование, креативност и усилие- това са основните акценти на всяка стратегия за личностно развитие. Такива са и приоритетите на проект „ Успех”.