Успех

„Успех” за успеха или как проект „ Да направим училището привлекателно за младите хора” превръща времето за организиран отдих на учениците от НУ „ Св.Климент Охридски” гр.Чирпан  в мигове на удоволствие Приключва третата година от дейностите по проекта в НУ „ Св.Климент Охридски”. Организирани в седем извънкласни форми, децата от началното училище осмисляха свободното си време под вещото ръководство на специалисти от училището и развиваха творческите си способности в извънкласните форми за здравословен начин на живот, театрални умения, журналистически опити, евристично мислене, танци, гражданско образование и изследване на традициите и…

Още по темата...