Протоколи и документи ОС

Протоколи от заседания на Обществен съвет Протоколи 2023г. Протокол 1 Обществен съвет 27.10.2023г. Протокол 2 Обществен съвет 27.10.2023г. Протоколи 2020г. [20]. Протокол 20: Утвърждава (1). бюджет 2020; (2). План-прием 2020/2021; (3). Помагала и учебници 2020/21 учебна година. Протоколи 2019г. [20]*. Протокол 19: Бюджет 2019г. и добавяне на училището в листа на иновативните училища [1]**. Протокол 1: Учредителен протокол, втори мандат, 10. 10. 2019г. [19]. Протокол 18: Становище на ОС относно отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019г. [18]. Отчет на дейността на Обществен съвет за 2018-2019 година. [17]. Протокол 17: Разходна…

Още по темата...