ЗОП

Утвърдил: / Марияна Кривошапкова, директор на НУ „ Св.Климент Охридски“ Чирпан/

[1]. ir-service-zop.pdf –> Вътрешни правила* за поддържане профила на купувача в НУ “ Св. Климент Охридски” гр.Чирпан

[2]. ir-rules-buyer.pdf –> Вътрешни правила* за възлагане на обществени поръчки в НУ “ Св. Климент Охридски” гр.Чирпан

*Всички документи по-горе се отварят в самостоятелен прозорец на браузъра Ви. В зависимост от браузъра, както и неговата версия, линковете може да имат друго поведение.