История на книгата

Проект ” История на книгата”

секторна програма “Коменски”, договор  LLP-2012-COM-MP-152.

{besps}comenski|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|2.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|5.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|6.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|7.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|8.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|9.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|10.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|11.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|12.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|13.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|14.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|15.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|16.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|17.jpg|История на книгата|{/besps_c}

{besps_c}0|18.jpg|История на книгата|{/besps_c}

 

 

Този проект се оказа много интересен и полезен не само за децата от европейските страни, които участват в него, но и за учителите.

Проектът  допринася и за изграждането на компетентности у всички участници относно формирането им като граждани на Европа.

Основните цели на проекта, освен изследването на писмеността и пътя на книжовността във всяка от страните и в Европа, като цяло, са и формиране на толерантност и разбиране, съпреживяване на девиза „Единни в многообразието“.

Децата от Европа  се опознават,  установяват, че въпреки различния език и различните традиции общочовешките ценности са еднакви във всички кътчета на планетата.

Разбират, че книжовността е не само път за съхранение на човешката мъдрост, но и път за израстване и успех.

И още нещо – че изучаването на чужди езици е от огромно значение за бъдещите граждани на Европейския съюз.

 

Галерия:

{artsexylightbox path=”images/stories/comenski” downloadLink=”true” }