Протоколи и документи ОС

Протоколи от заседания на Обществен съвет

Протоколи 2023г.

Протокол 1 Обществен съвет 27.10.2023г.
Протокол 2 Обществен съвет 27.10.2023г.

Протоколи 2020г.

[20]. Протокол 20: Утвърждава (1). бюджет 2020; (2). План-прием 2020/2021; (3). Помагала и учебници 2020/21 учебна година.

Протоколи 2019г.

[20]*. Протокол 19: Бюджет 2019г. и добавяне на училището в листа на иновативните училища
[1]**. Протокол 1: Учредителен протокол, втори мандат, 10. 10. 2019г.
[19]. Протокол 18: Становище на ОС относно отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019г.
[18]. Отчет на дейността на Обществен съвет за 2018-2019 година.
[17]. Протокол 17: Разходна част на бюджет за първо тримесечие на 2019 календарна година.
[16]. Протокол 16: Становище на ОС по план-бюджет за 2019г., становище по план-прием
[15]. Протокол 15: Съгласуване на отчет на бюджета за 2018г.

 

Архив протоколи (по години)

2018г. [14][13][12][11][10][9]
2017г. [8][7][6][5][4][3]
2016г. [2][1]

Основни документи

Протокол Общо Събрание [regprotocol.pdf]
Правилиник за дейността на обществения съвет [procedures.pdf]