Документи 2021/2022 учебна година

Документи

[1]. Заповед и Мерки за намаляване на рисковете в условия на COVID-19 (натисни за преглед и сваляне, PDF)

[2]. Стратегия за развитие на НУ Свети Климент Охридски 2020 – 2024г.
[3]. Годишен план за дейността
[4]. График консултации по уч. предмети
[5]. График консултации ученици и родители
[6]. График логопед
[7]. График ресурсно
[8]. Етичен кодекс
[9]. Мерки в условията на COVID
[10]. Мерки качество образование
[11]. План за действие с финансиране Стратегия
[12]. План за иновативна дейност
[13]. План квалифация
[14]. План – програма БДП
[15]. Правилник за дейността на училището 1 част
[16]. Правилник за дейността на училището 2 част
[17]. Програма превенция ранно напускане
[18]. Програма равни възможности
[19]. Програмна система ПГ
[20]. СЪОБЩЕНИЕ АЛТЕРН. ОРЕС
[21]. Свободни места
[22]. Седмична програма 2021 2022г 1 срок
[23]. Учебен план 1 клас 2021/22
[24]. Учебен план 2 клас 2021/22
[25]. Учебен план 3 клас 2021/22
[26]. Учебен план 4 клас 2021/22
[27]. Декларация работно време на Директора на училището за 2021/22 учебна година