Еразъм +

“Wearable methodology” a new methodology based on the use of innovative technologies for education Използване на преносими информационни технологии в обучението по английски език “ Приключи първата работна среща ( 23.01.2017 – 27.01.2017) на партньорите по проект ” Wearable methodology” на програма Еразъм + .

Щастливи сме, че НУ ” Св. Климент Охридски” участва в този проект в партньорство с Университета La Mancha, училище “Anton Diaz” в Ел Бонило – Испания, училище “Petar Zoranic” в Нин – Хърватия.  Проектът включва разработване от учителите на методика по теми от чуждоезиковото обучение по английски език, изработване на софтуер и технологиите към него за прилагане на новия модерен метод за обучение по английски език и обучение на децата чрез най – новите и модерни методи.

Със сигурност ни чака много работа, но ще е интересно! Нашето училище ” Св.Климент Охридски” винаги е било сред първите, които прилагат иновативни технологии, качествено образование и отлични резултати. Ние сме единственото начално училище, което работи по проекти на програма Еразъм + , и включва в обучението на най- малките ученици най- новите иновативни методи.  Води ни идеята да обучаваме на европейско ниво и да възпитаваме способни, компетентни  и  можещи ученици.

Резултатите от проекта ще се видят след две години и се изразяват в нов метод за обучение по английски език за най-малките, оборудвана и обзаведена интерактивна класна стая, достъпен за всички софтуерен продукт.” споделя Марияна Кривошапкова, директор на НУ “ Св. Климент Охридски”.

Предлагаме ви няколко кадъра от срещата на екипа от НУ “ Св.Климент Охридски”  с проф. д-р Луис Ороско Барбасат – директор на Изследователския институт по информатика в Университета Ла Манча, д-р Тереза Оливарес, д-р Мария Лозано, Алисия Хараез- директор на училището в Ал Басете и колегите, Елвира и Невен Вукович от училището в Нин. “Подкрепата на Европейската комисия за проекта  не представлява  заверка  на съдържанието на тази публикация. Тя  отразява само личните виждания на нейния автор и  Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него.”

{artsexylightbox path=”images/stories/_buzludja2016″ downloadLink=”true” }