Заседание ОС, 15. 03. 2017г.

Покана

за участие в заседание на Обществения съвет на НУ “Св. Климент Охридски”

Заседанието ще се проведе на 15 Март 2017г. в училището в 17:30 часа. Дневния ред може да намерите в оригинала на настоящата покана (вж. Документи, [1] по-долу). С материалите по заседанието можете да се запознаете на място в стаята на Директора на училището 

Документи:
[1]. Покана (оригинал)
[2]. Протокол от заседанието, проведено на 15 Март, 2017г.