Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

1. Годишен отчет – ЗДОИ (2018)
2. Административна информация
3. Вътрешни правила за достъп до обществена информация
4. Заявление за достъп до информация
5. Искане за повторно ползване на информация
6. Протокол за предоставяне на достъп до информация
7. Протокол за устно заявление
8. Решение за предоставяне на достъп до информация