Проект по НП “Иновации в действие”

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от Вас училище-партньор. В избраните от Вас четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

Проект по НП “Иновации в действие” – ЛОГО

Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.

НУ “Свети Климент Охридски” се класира по национална програма “Иновации в действие”, насочена към обмен, мобилност за популяризиране и мултиплициране на иновации в образованието и добри практики.

Иновативно ОУ “П. К. Яворов” – гр. Бургас

Обща цел на програмата е пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.

Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.

Училището ни е сключило договори по програмата с Иновативно ОУ “П. К. Яворов” – гр. Бургас и ОУ “П. К. Яворов” – с. Крушевец, община Созопол.

ОУ “П. К. Яворов” – с. Крушевец, община Созопол

По време на мобилностите е предвидено въвеждане в традициите и историята на училищата, запознаване с въведените иновации, представяне на иновативните практика през погледа на участниците в педагогическото взаимодействие/ ученици и учители/, дискусии, споделяне на иновативни практики, подходи на работа и предизвикателства, обмяна на впечатления, отзиви, практики. Изнесена Организация на иновативния ден – в Къща – музей Яворов, както и изнесена заключителна среща в близкия манастир “Св. Атанасий” с. Златна ливада – най-старият в Европа.

В мобилните групи ще вземат участие учители и ученици от трите училища.