175 години

{besps}175|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

175 години история на едно от просветните огнища на Чирпан – Начално училище Св. “Климент Охридски”

Историческата памет на народа ни се  свързва миналото  и се предава на бъдещето чрез словото и буквите. С кирилицата, която българският книжовник  и учител, епископ  Климент Охридски ни завеща.

Ето защо, нашите сърца са изпълнени с гордост, че училището ни носи гордото име „Св. Климент Охридски” и чества  175  години от създаването си.

Казват, че светът се събирал на върха на перото и в топлината на словото, написано с него. Казват, че животът става по- добър, когато е изпълнен със знание, с човечност, с мисъл.

Казват, че народ без просветители е слаб в настоящето си и  изгубен за бъдещето.

Едни от най-достойните радетели на просветното дело в Чирпан, пазещи светлика на възрожденците и продължители на делото на будителите,  са учителите на Начално училище  “Св. Климент Охридски”:

Деляна Мичева, носител на почетно отличие на МОН – “ Неофит Рилски”, учителят който гради личности, влага ум и сърце, за да пораснат възпитаниците ни достойни и добри хора.

Добринка Димова – учителят-стожер на  знанието и  крепител на духа, пазител на вековния училищен светлик.

Янета Сивенова – учителят, който може  да запали любознателността у всяко дете, да го дари с усмивка и да го награди с разбиране и много любов.

Стефка Желева – учителят, които поставя основите, който поема детската ръчичка и я превежда през тесните и широки редове на училищния живот с успех и вяра.

Галина Сивова – учителят, достойно поел огънчето на просвещението, който отваря вратите на познанието пред децата с много игри и много проекти.

Петър Маринов – учителят, който поставя началото на разбирането за доблест, чест и човешко достойнство у децата.

Пепа Стефанова – учителят, които разбира и помага, който формира  у децата понятията за съпричастност, доброта и усърдие.

Галина Маркова – учителят, който събужда творческия дух и вдъхновението  у всяко дете, който разкрива пред децата магията на изкуството и ги превръща в потребност.

Антоанета Георгиева – учителят, които учи на трудолюбие и постоянство, вплита в хармония всички усилия.

Милена Грудева и Екатерина Балева – педагогическите специалисти, които формират най- важните личностни качества у децата, които градят човечността.

 

175 години история! 175 години труд и просвещение!

След перото на Кирил и Методий, след следата,  оставена ни от Климент Охридски, през вековете… до наши дни.. минава светлината на просвещението и гради народността! И нека да пребъде!

 

{artsexylightbox path=”images/stories/175″ downloadLink=”true” }