Декларация работно време

Декларация на Директора на НУ “Свети Климент Охридски” за утвърдено работно време.

Според заповед № 20 от Правилника за вътрешния трудов ред (гл. IV, Раздел I, чл. 49) работното време на директора е регламентирано и е от 7:30 до 16:00 часа.