Бюджет първо тримесечие 2015г.

Документи:

[1]. делегиран бюджет на ну чирпан за 2015 по заповед на кмета на община чирпан;

[2]. отчет на бюджета на ну св. климент охридски за първото тримесечие на 2015;

[3]. писмо на  кмeта на община чирпан относно делегирани бюджети 2015.

[4]. Отчет на бюджета на ну св. климент охридски, второ тримесечие на 2015г.

[5]. Отчет на бюджета на НУ “Св. Климент Охридски”, трето тримесечие, 2015г.

[6]. Информация за изпълнението на бюджета за 2015 година към 31.12. 2015г.