Отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31. 03. 2020г. на ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30. 06. 2020г. на ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30. 09. 2020г. на ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31. 12. 2020г. на ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан

Още по темата...

Бюджет до 30.06.2016г.

Общ бюджет на училището за 2016 година- 222 728 лева. Разход до 30.06.2016 година – 107898 лв. В това число : за заплати – 66023 лв.; други възнаграждения и плащания на персонала- 6287 лв.; задължителни осигурителни вноски от работодател- 14821 лв.; издръжка- 20225 лв.; платени данъци и такси- 542 лв. До 30.06.2016 година училището няма задължения и неразплатени  разходи. Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ „ Св. Климент Охридски” гр. Чирпан  към 30.06.2016 г.е предоставена на учителите, служителите и работниците  в  училището на Общо събрание на 13.07.2016 г.…

Още по темата...

Бюджет

Бюджет 2022г. [1]. Първоначален бюджет 2022 утвърден от кмет[2]. Отчет на бюджета за първо тримесечие 2022[3]. Отчет на разходната част на бюджета за второ тримесечие 2022[4]. Отчет на бюджета 3-то тримесечие Бюджет 2021г. [1]. Отчет на Делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021. финансова година [2]. Отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година [3]. Отчет бюджет трето тримесечие 2021г.[4]. Информация бюджет към 31.12.2021г. Бюджет 2020г. [1]. Отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година [2]. Заповед и план на разходна част на бюджет 2020 [3]. Заповед на кмета утвърден…

Още по темата...

Бюджет първо тримесечие 2015г.

Документи: [1]. делегиран бюджет на ну чирпан за 2015 по заповед на кмета на община чирпан; [2]. отчет на бюджета на ну св. климент охридски за първото тримесечие на 2015; [3]. писмо на  кмeта на община чирпан относно делегирани бюджети 2015. [4]. Отчет на бюджета на ну св. климент охридски, второ тримесечие на 2015г. [5]. Отчет на бюджета на НУ “Св. Климент Охридски”, трето тримесечие, 2015г. [6]. Информация за изпълнението на бюджета за 2015 година към 31.12. 2015г.

Още по темата...