Из училищния живот

 

 

Една от основните цели на училището е да пази родовата памет, да възпитава децата в родолюбие и национална гордост. Такава е и целта на „Касабовото календарче”, издавано всяка година от училището , за да  съхрани  паметта ни  за делото на чирпанските възрожденци и просветители.

Началното училище е единственото, което обучава децата по метода Монтесори и залага на изграждането на знаещо, компетентно и мотивирано поколение.

„ Качество превърнато в традиция” е девизът на педагогическия колектив, който се доказва чрез признанието и успехите на учениците.  Изминалия път на труд и учение училището увенчава и :

– с отлични резултати на проведеното Национално външно оценяване;

– с  отличените  ученици, постигнали успехи на областно ново в

Националната олимпиада за  четвъртокласници „ Знам и мога” и на национално в националното състезание на Съюза на българските начални учители;

– с международното признание за езиковата компетентност на учениците, уменията и знанията  им, показани чрез дейностите по европейския проект на секторна програма „ Коменски”;

– с работата по проектите  за развитие на извънкласните форми и квалификация на педагогическите специалисти;

– със спечелените  проекти за обзавеждане и оборудване на кабинет за целодневна организация и за облагородяване и озеленяване на дворното пространство.

Училищният живот е разнообразен и обогатен чрез дейността на извънкласните форми по проект „ Успех”, съфинансирани от ОП РЧР.

С представителния състав на парадните  мажоретки, дефилиращи винаги под звуците на възрожденски и патриотични български песни.

С поредицата постановки на Театрално студио „ Бъбривко”, подготвена с усилия на госпожица Добринка Димова и професионалната подкрепа на режисьори от Държавен куклен театър.

Учители и ученици са обединени от мисълта  за силен и непреходен български дух , за българско словото и устрем за вдъхновение на  крилете на познанието!