Domotic School Garden Workshop (ПОКАНА)

Domotic School Garden Workshop

ПОКАНА

Иновативно Училище Св. Климент Охридски – гр. Чирпан ви кани на
Международна конференция и практическа демонстрация по проект
DOMOTIC SCHOOL GARDEN KA201-025397

Интелигентна зеленчукова градина управлявана със сензори и метеорологична станция
на 28 и 29 април 2022.

Иновативно Училище Св. Климент Охридски – гр. Чирпан ви кани на Международна конференция и практическа демонстрация по проект DOMOTIC SCHOOL GARDEN KA201-025397

ПРОГРАМА

28 април 2022

Място на събитието: НУ Св.Климент Охридски – гр.Чирпан
Domotic School Garden Workshop – представяне на метода и практическа демонстрация
13.30 – 15.30 Работа по станции по STEM направления и демонстрация на резултатите от
проекта. Участници – учители, ученици и родители от НУ Св.Климент Охридски – Чирпан,
учители, граждани и представители на Община Чирпан.

29 април 2022

Място на събитието: Зала на ДНА – гр. Чирпан
Международна Конференция на тема:
DOMOTIC SCHOOL GARDEN – STEM EDUCATION FOR INTELLIGENT AGRICULTURE
10.00
Представяне на ЦЕЛИ, РЕЗУЛТАТИ И STEM ДЕЙНОСТИ по Проект “DOMOTIC SCHOOL GARDEN”
(KA201-025397) – интерактивна презентация
Лектори: Галина Маркова, Красимира Кантарджиева – НУ Св. Климент Охридски
10.30
Приложение на интелигентно растениевъдство при обикновена зимна пшеница ( Български и
Унгарски сортове).
Съвместна работа на ИРГР – Садово с ПУ П. Хилендарски и Институт по информационни и
Комуникационни технологии, БАН и проф. Гюла Вида от Мартонвашер , Унгария