Международна конференция и практическа демонстрация по проект DOMOTIC SCHOOL GARDEN KA201-025397 – Създаване на интелигентна зеленчукова градина

На 28 и 29 април 2022 в Иновативно Училище Св. Климент Охридски – гр. Чирпан се проведе международна конференция и практическа демонстрация по проект DOMOTIC SCHOOL GARDEN KA201-025397 – Създаване на интелигентна зеленчукова градина управлявана със сензори и метеорологична станция.

Иновативно Училище Св. Климент Охридски – гр. Чирпан. Международна конференция и практическа демонстрация по проект DOMOTIC SCHOOL GARDEN KA201-025397

Дейностите по проекта за иновации започнаха преди 2 години под ръководството на Испанския Университет Miguel Hernandez, Катедра – Автоматизация и Информационни Технологии за контрол на водните ресурси и енергията и в партньорство с още две начални училища – НУ Микро Евмоиро – Гърция и НУ Сан Густино – Италия.

Целта на Международната конференция, организирана в гр. Чирпан от НУ Св. Климент Охридски, беше да представи интелектуалните продукти и резултати от проекта, да демонстрира уменията, които учениците и учителите придобиха по време на дейностите, както и да изгради връзка между изследователите от националните институти и училищата за обмен на знания и добри практики.
В първия ден от събитието в градината на НУ Св. Климент Охридски се проведе уъркшоп – Domotic School Garden.

Ръководител на уъркшопа беше Г-жа Мария Койчева, подкрепяна от Директорът на училището Г-жа Галина Маркова и всички учители. По метода “Работа по станции” учениците участваха в STEM дейности свързани с целите на проекта.

По забавен и интерактивен начин децата работиха в 4 станции.

В първа станция – Познай какво е това – учениците трябваше със завързани очи да разпознават зеленчуци и плодове като разчитат на техните сетива – осезание, вкус, обоняние.

Във втора станция – Пъзел – децата трябваше да сглобят пъзели на растения като внимателно подреждат техните жизнени органи.

Третата станция изискваше още теоретични знания, там децата отговаряха на въпроси за устройството, храненето, размножаването, сезонността, необходимите условия за отглеждането на растенията.

Последната работна станция – Създай Градина – включваше същинската работа. Там учениците създадоха парник и засадиха сезонни зеленчуци, за които ще се грижат ежедневно до прибиране на реколтата. Интелигентната зеленчукова градина беше свързана със сензорната система управлявана от контролната метеорологична станция. С помощта на техническия консултант Кирил… децата научиха принципите на работа на контролната станция. Видяха сензорите за температура, влажност, вятър. С интерес наблюдавах соларния панел, който гарантира захранването на станцията със слънчева енергия. Всички присъстващи на уъркшопа – учители от училищата от града, ученици, родители – наблюдаваха с голям интерес дейностите и се увериха, че иновативните методи на обучение включени в Domotic School Garden допринасят за повишаване на мотивацията на учениците за изучаване природни науки и създават интерес у децата към комбинирането на земеделието и технологиите.

На следващия ден, 29 април в залата на ДНА гр. Чирпан се проведе конференция с участието на екипа от НУ Св. Климент Охридски, учители и ученици от Професионална Гимназия по Селско Стопанство, СУ П.К.Яворов и учени от ИРГР – Садово и ИПК – Чирпан, работещи по международни проекти за интелигентно растениевъдство и методи за повишаване на устойчивостта към климатичните промени на зърнените култури в България, Сърбия, Унгария, Турция.

Доц. Златина Ур представи разработките на института съвместно с Проф. Гюла Вида от Марнонвашер, Унгария. Проектът е в сътрудничество с ПУ П. Хилендарски, БАН и Институт по Информационни и Комуникационни Технологии. Благодарение на съвместните усилия на учените в Садово е изградена и функционира сензорна система със софтуеър и контролна станция за диагностика, прогноза, оптимизиране на ресурсите и добива при отглеждането на зимна пшеница от български и унгарски сортове. Доц. Николая Велчева представи работата на института в Садово по международен проект в партньорство с Институт по Хранителни Технологии, Нови Сад, Сърбия и Агробиоинститут, София. Усилията на учените са насочени към повишаване на устойчивостта на дребнозърнените сортове към климатичните промени. В тази насока работят и екип от учени от Института по Полски Култури – Чирпан. Гл.Ас. Рангел Драгов и Гл.Ас. Красимира Танева представиха работата си свързана със селекция на сортове устойчиви към климатичните промени. Двамата учени участваха като лектори и консултанти по проекта Domotic School Garden от самото начало. Учениците от НУ Св. Климент Охридски посетиха Института, опитните полета, метеорологичната станция и семенната банка.

Изследователите обясниха на децата как се създават банките за семена, какво е значението на генетичното разнообразие на растенията, как можем да използваме генното инженерство и хибридизацията, за да подобрим генетичната информация на най-често отглежданите култури.

Вдъхновение за всички изследователи, учители и общественици бяха учениците от Професионална Гимназия по Селско Стопанство – гр. Чирпан, които с впечатляваща интерактивна презентация разказаха за дейностите на Еко Клуба към училището. Под ръководството на Директора Г-жа Таня Тотева, Ръководителят на Еко Клуба гл. уч. София Генова и Педагогическият Съветник Росица Райкова учениците доказаха на учените, че са загрижени за природата, запознати с климатичните промени и са изградили отговорно отношение към живота на планетата като се обучават да прилагат технологиите за разумно използване на ресурсите и подобряване на бъдещето на растениевъдството.

На конференцията присъстваха представители на Община Чирпан – А.Паскалева – Директор Образование, З. Мирославова – Експерт Култура, Ивелина Портова – Соц. Дейности, П. Минчев – Младежки и Социални Дейности и Таня Георгиева – Експерт Туризъм и Селско Стопанство. Те подкрепиха усилията на учениците и заявиха готовност да помагат за изграждане на връзки между изследователските институти и училищата в града.