НУ “Свети Климент Охридски” гр. Чирпан – Училище за пример в програма на фондация “Заедно в час”

“Заедно в час” в Начално училище “Св. Климент Охридски” Чирпан – един прекрасен и незабравим ден на емоции и учене с удоволствие и удовлетворение

Представители на фондация “Заедно в час” – Диана Димитрова – ментор, Нели Колева – ръководител “Стратегически партньорства и Люба Йорданова – специалист “Стратегически партньорства” във връзка с участието на училището в програма “Училища за пример” и учители от НУ “Свети Климент Охридски” гр. Чирпан организираха семинар и открита педагогическа практика в училището на 18.10.2022 г.

Повод – първо посещение от ментор по програма “Училища за пример” относно План целеполагане за развитие на умение на 21 век – сътрудничество и споделяне на добри практики.

Чрез открити уроци по Метода на работните станции в 3 клас и Занимание по интереси със СТЕМ елементи в 1 клас малките ни ученици показаха на нашите гости повишена мотивация за учене, добра екипна дейност и много знания.

“Училища за пример” на “Заедно в час” е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището. В тази програма учим чрез преживяване, споделяне на опит и създаване на практически приложими инструменти и подходи. Получаваме подкрепа от ментори, които са експерти в сферата на образованието по време на целия двугодишен период на програма. Разработваме и реализираме цялостен проект за подобрение на училището спрямо нуждите си, работим заедно с колеги от други училища с разнообразен профил от цялата страна. Част сме от общност от над 1500 съмишленици, работещи за осигуряване на качествено и достъпно образование на всяко дете в България.