Проект спортна площадка

Одобрен е наш проект по програма на МОН за ремонт на амортизираното спортно съоръжение в двора на училището, за да се превърне в модерна спортна площадка.

Дейностите по реализиране на проекта вече започнаха.

Новото мултифункционално игрище е предназначено за колективни спортове като футбол, баскетбол, за игра на народна топка и масови физически упражнения.

Спортната площадка ще е със специална саморазливна цветна настилка, напълно отговаряща на нуждите на отборите ни по футбол и баскетбол.

Защото здравето на децата е на първо място за нас!