Проект по НП “Иновации в действие”

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от Вас училище-партньор. В избраните от Вас четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот. Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата. НУ “Свети Климент Охридски” се класира по национална програма “Иновации в действие”, насочена към обмен, мобилност за популяризиране и мултиплициране на иновации в образованието и добри практики. Обща цел…

Още по темата...

Проект по НП “Изграждане на училищна СТЕМ среда”

Предвид същността на SТЕМ обучението, една традиционна класна стая ще се превърне в работилница, като пространството в нея бъде разделено на сектори за различни групови дейности (за екипна работа, за изработване на материали, за презентиране и др.). В друга класна стая ще се обособи специален кът, за да предоставят добра възможност за интегриране на иновации и внедряване на проекто – базирано обучение. Иновативна образователна среда с обзавеждане и интериорен дизайн, подкрепящи ученето и мотивиращи творчеството на малките ученици. В нея са интегрирани дигитални и недигитални технологии, оборудвана с практични и…

Още по темата...

Етнографска къща с. Спасово

Всяка година НУ „Свети Климент Охридски“ издава своето Касабово календарче, чиято цел и приложение да поддържа родолюбивия дух на нашите ученици и обществеността.
В предстоящото поредно издание се наложи като основна тема живота и дейността на революционера Иван Андонов, роден в с. Мурсалково, днешно Спасово община Чирпан.

Още по темата...

Публични изяви м. Май 2017г.

Публични изяви на група за занимания по интереси ” Спортни и състезателни игри” • “Футболен турнир” На 17.05.2017 г. учениците от група за занимания по интереси ” Спортни и състезателни игри” участваха във футболен турнир по повод Деня на българския спорт, организиран от Община Чирпан и МКБППМН на общинското игрище с изкуствена трева. Преди много години, на 17 май през 1894 -та в България идват швейцарски учители и започва обучението , наречено телесно възпитание в училищата, т.е. днешното физическо възпитание и спорт. Днес децата спортуват и играят в избраните форми…

Още по темата...

Спортни и състезателни игри

{besps}gamez|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=340|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps} На 19.04.2017 г. в НУ “Св. Климент Охридски” учениците група за занимания по интереси “Спортни и състезателни игри” проведоха Спортен турнир по футбол – публична изява на групата. В продължение на два часа бе оспорвана надпреварата на спортистите от отборите на групата за занимания по интереси и сборен отбор от ученици от училището. Победата грабнаха учениците от  « Спортни и състезателни игри»  не без помощта на момичетата- участници в отбора. Емоционалният заряд направи облачения ден по – светъл и по – ведър както за публиката – деца и…

Още по темата...

Журналистически клуб “Бъдниче”

Начално училище « Св.Климент Охридски» гр.Чирпан Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 и Европейски структурни и инвестиционни фондове Публични изяви на група за занимания по интереси « Журналистически клуб –Бъдниче» « Приказки за доброто» На 21.12.2016 г. в НУ « Св.Климент Охридски» учениците от Журналистически клуб «Бъдниче» представиха приказки за доброто, за сполуката, за истинските ценности и…

Още по темата...

Еразъм +

“Wearable methodology” a new methodology based on the use of innovative technologies for education Използване на преносими информационни технологии в обучението по английски език “ Приключи първата работна среща ( 23.01.2017 – 27.01.2017) на партньорите по проект ” Wearable methodology” на програма Еразъм + . Щастливи сме, че НУ ” Св. Климент Охридски” участва в този проект в партньорство с Университета La Mancha, училище “Anton Diaz” в Ел Бонило – Испания, училище “Petar Zoranic” в Нин – Хърватия.  Проектът включва разработване от учителите на методика по теми от чуждоезиковото обучение…

Още по темата...

Успех

„Успех” за успеха или как проект „ Да направим училището привлекателно за младите хора” превръща времето за организиран отдих на учениците от НУ „ Св.Климент Охридски” гр.Чирпан  в мигове на удоволствие Приключва третата година от дейностите по проекта в НУ „ Св.Климент Охридски”. Организирани в седем извънкласни форми, децата от началното училище осмисляха свободното си време под вещото ръководство на специалисти от училището и развиваха творческите си способности в извънкласните форми за здравословен начин на живот, театрални умения, журналистически опити, евристично мислене, танци, гражданско образование и изследване на традициите и…

Още по темата...

Монтесори училище

Възможно ли е учебният материал до 4 клас да бъде усвоен от 5-6 годишни деца? Оказва се , че е не само възможно , но може да стане леко, достъпно и приятно.  Разбира се, всичко това изисква специално обучение и скъпи материали, но ние го правим! И можем да се конкурираме с най- реномираните учебни заведения по света! С учениците работят доказали се професионалисти – педагози, режисьори, художници, музиканти. Мултикултурното обучение по системата Монтесори дава възможност на децата да усвоят учебния  материал отлично и за кратко време, да установят контакти…

Още по темата...

История на книгата

Проект ” История на книгата” секторна програма “Коменски”, договор  LLP-2012-COM-MP-152. {besps}comenski|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps} {besps_c}0|1.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|2.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|3.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|4.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|5.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|6.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|7.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|8.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|9.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|10.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|11.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|12.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|13.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|14.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|15.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|16.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|17.jpg|История на книгата|{/besps_c} {besps_c}0|18.jpg|История на книгата|{/besps_c}     Този проект се оказа много интересен и полезен не само за децата от европейските страни, които участват в него, но и за…

Още по темата...