Domotic School Garden – Интелигентна Зеленчукова Градина KA201-3D3F8FC0 2020/2022

В НУ Св.Климент Охридски ще бъде създадена Градина на Бъдещето

Domotic School Garden – Интелигентна Зеленчукова Градина KA201-3D3F8FC0 2020/2022

Иновативно Училище Св Климент Охридски – Чирпан спечели проект за изграждане на сензорна система за компютърен контрол и управление на напояването в зеленчукова градина в училищния двор. Иновативният проект ще се проведе под ръководството на Испанския Университет Miguel Hernandez и Катедра – Автоматизация и Информационни Технологии за контрол на водните ресурси и енергията.

В партньорство с още две начални училища – НУ Микро Евмоиро – Гърция и НУ Сан Густино – Италия, учениците и учителите от НУ Климент Охридски ще създадат Интелигентна Училищна Градина, в която влажността и температурата на въздуха и почвата се контролират от сензори и специализиран софтуеър, наречен контролна станция.

Под ръководството на университетските преподаватели и учителите, децата ще сглобят системата от сензори, използвайки основни електронни компоненти. След това учениците и учителите ще инсталират системата за напояване и ще я включат към контролната станция. По този начин, когато сензорите подадат сигнал към контролната станция, че влажността е ниска, програмата включва системата за капково напояване, а при достатъчно високо ниво на влажността станцията изключва напояването.

Основните цели на проекта включват, както развиване на основни технологични умения по роботика и програмиране, така и запознаване на децата с екологичните и климатични промени, изграждане на отговорно отношение към природата, разбиране на взаимните връзки между всички части на екосистемата, как те се повлияват от други екосистеми и човешката дейност. Чрез създаването на собствена градина с растения, за които полагат грижи ежедневно, наблюдават параметрите на околната среда и влиянието им върху растенията, децата ще разберат колко важно е да подкрепяме и пазим живота на планетата от климатичните промени и глобалното затопляне. Разумното използване на водните ресурси, което децата ще постигнат благодарение на технологиите, можем да подобрим бъдещето на планетата.

В допълнение към основните екологични цели, проектът има и образователни приоритети – повишаване на мотивацията на учениците за изучаване на природни науки и информационни технологии, въвеждане на иновативни практики в образованието, квалификация на учителите в областта на информационните технологии и инженерните науки, включване на учителите и учениците в съвместни дейности, обмяна на опит с Европейски държави, повишаване на нивото на владеене на Английски език при учениците и учителите.

През пролетта на 2022г. в Чирпан ще се проведе международна конференция на тема – Технологии и Образование в Училищната Градина. Събитието ще бъде организирана от НУ Св Климент Охридски, с участници от Университета в Испания, учени от институтите за памука и пшеницата в Садово и Чирпан, ученици и учители от Чирпан. Ще се обсъдят приложенията на новите технологии в селското стопанство, отговорното използване на ресурси и иновативни методи за ограничаване на негативните последици от климатичните промени. Учениците от града ще имат възможност да участват в уъркшоп и състезание, където ще представят иновативни проекти и идеи за отглеждане на растения. Всички ще получат сертификат за участие, а победителите ще получат награди.