Етнографска къща с. Спасово

Всяка година НУ „Свети Климент Охридски“ издава своето Касабово календарче, чиято цел и приложение да поддържа родолюбивия дух на нашите ученици и обществеността.

В предстоящото поредно издание се наложи като основна тема живота и дейността на революционера Иван Андонов, роден в с. Мурсалково, днешно Спасово община Чирпан.

В търсене на информация за него, нашите любознателни ученици посетиха Етнографска къща с. Спасово, където бяха посрещнати от гостоприемните домакини и кметския наместник в селото и виден родолюбец Димо Нецов.

Още снимки: вж. галерията на страница 2