Прием

2021-2022г. 

[1]. План – прием в НУ Св. Климент Охридски за 2021-2022г.

2020/2021г. 

[1]. График на дейностите за план прием 2020-2021г.
[2]. Заповед за утвърждаване на план прием за 2020-2021г.
[3]. Критерии за класиране (прием 2020-2021г).
[4]. Правила за прием на ученици за 2020-2021г.
[5]. Първо класиране за първокласници 2020-2021г.
[6]. Резултати второ класиране за първи клас, 2020/21г.