Заедно за всяко дете

Заедно за всяко дете
Заедно за всяко дете

Рамо до рамо за всяко дете
През октомври стартира  проект на училището по НП ” Заедно за всяко дете” на МОН, модул 2 – Добри практики при взаимодействието на институциите с родителите.
Ние нарекохме проекта си “ Рамо до рамо за всяко дете”, защото  го харесваме и знаем, че ще има огромна полза за родителите и за учителите, респективно – за децата.

Тренинги, семинари и практики под ръководството на Институт за съвременна психология – Стара Загора по въпросите на възпитанието, мечтите, целите и начините да ги постигнат нашите деца.
“Децата се учат да се усмихват от своите родители, но получават крила, когато родителите и учителите са в един екип за доброто на всяко дете”

Заедно за всяко дете
Заедно за всяко дете