Иновации в действие

Иновативно Начално училище “Свети Климент Охридски” гр. Чирпан е домакин на мобилност по НП „Иновации в действие“

Първи ден от Мобилност по НП “Иновации в действие” с домакин Иновативно Начално училище “Свети Климент Охридски” гр. Чирпан – Методическа среща между четири училища.

Талисманът на училището – пчеличката Лили и бъдещия първокласник Митко посрещнаха гостите на откритата ни сцена.

Директорът на училището – домакин Галина Маркова въведе участниците в програмата и представи своите колеги.

Директорите г-жа Динка Делибалтова от Иновативно ОУ „Иван Вазов“ гр. Бургас, г-жа Таня Караколева от ОУ „Христо Г. Данов“ с. Розино, обл. Пловдив и г-жа Мариелка Цонева от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Душево, обл. Габрово също представиха колегите си.

Старши учител Добринка Димова въведе чрез беседа с презентации традициите представи историята на училището – домакин на мобилността, а директорът Галина Маркова запозна участниците с съвременността на НУ „Св.Климент Охридски“ гр.Чирпан – проекти, дейности и мероприятия, както и с въведената иновация „Метод на работа по станции“ – спецификата и начина на приложение на въведената иновация, с Инструментите за оценка на развитие умения на учениците (Умения за учене; Комуникационни умения; Умения за работа в екип; Развитие на критическо мислене), с анкети към учители, ученици и родители относно иновацията. Педагозите от училището – домакин също споделиха личните си впечатления, практики и методи на организация на иновативни уроци.

Гостуващите училища представиха своите визитни картички, споделиха проблеми, идеи и решения, получиха специално приготвени подаръци от Община Чирпан и Юбилейното Касабово календарче на НУ “Свети Климент Охридски” гр. Чирпан.
Последва посещение на културна забележителност при мобилност по НП “Иновации в действие” в родната къща на поета Яворов.