Откриване на учебната 2016-2017 година

{besps}new2016-2017|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=340|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|в трепетно очакване на прзника {/besps_c}

{besps_c}0|2.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|да е здрава и успешна годината {/besps_c}

{besps_c}0|3.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|знаменосците на началното училище {/besps_c}

{besps_c}0|4.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|най- хубавите часове са в парка на училището {/besps_c}

{besps_c}0|5.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|началото – да върви по вода и с меден звънец {/besps_c}

{besps_c}0|6.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|началото- с медено звънче и нека да ни  върви по вода {/besps_c}

{besps_c}0|7.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|поздрав от първокласниците {/besps_c}

{besps_c}0|8.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|поредица {/besps_c}

{besps_c}0|9.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|пред знамето {/besps_c}

{besps_c}0|10.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|първият звънец удари {/besps_c}

{besps_c}0|11.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|първият час на първокласниците {/besps_c}

{besps_c}0|12.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|родители и деца – в първи клас ще сме сега {/besps_c}

{besps_c}0|13.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|с песен и танц и с усмивки {/besps_c}

{besps_c}0|14.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|сега ще съм в детската градина, но после ще съм първокласник {/besps_c}

{besps_c}0|15.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|слад нашата музика барабанен оркестър на началното училище {/besps_c}

{besps_c}0|16.JPG|Откриване на учебната 2016-2017 година|част от гостите на тържеството {/besps_c}

Новата учебна 2016-2017 година започва с нови предизвикателства, с  пожелания за нови успехи и много усмивки.

И през тази учебна година НУ “Св. Климент Охридски” ще продължи да доказва своя девиз: “Качество, превърнато в традиция!”.

Постигаме го с упоритост и труд, с използване на нови технологии в педагогическото взаимодействие с децата, с участието в национални и международни проекти, с усмивките на децата и подкрепата на родителите.

Честит първи учебен ден, ученици!

Бъдете здрави! Бъдете с буден дух и с непресъхващо любопитство !

 

 

 

{artsexylightbox path=”images/stories/new2016-2017″ downloadLink=”true” }