документи за учебната 2016-2017 учебна година

На вашето внимание предоставяме следните документи за учебната 2016-2017 учебна година

1. Годишна училищна програма за ПИГ 2016-2017
2. Мерки за повишаване на качеството на образованието- проект
3. Правилник за дейността на училището -окончателен 2016-2017
4. препис от протокол на  ПС- 09 – 2016 – форми на обучение, спортни дейности и занимания по интереси
5. програма за превенция на ранното  напускане на училище ну чирпан 2016-2017
6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи- ну чирпан 2016
7. програмна система група ну чирпан 2016 последно
8. Стратегия за развитие на училището – ну чирпан 2016-2020
9. училищен учебен план_1_klas 2016 ну чирпан
10. Годишен план на училището 2016-2017 (1)