Занимания по интереси (3 клас) Юни 2021г.

НУ „Свети Климент Охридски“ организира следните занимания по интереси за учениците от трети клас, които не са включени в групи за превенция на обучителни затруднения от ТРЕТИ клас