Занимания по интереси (2 клас) Юни 2021

НУ „Свети Климент Охридски“ организира следните занимания по интереси за учениците от втори клас, които не са включени в групи за превенция на обучителни затруднения от ВТОРИ клас