Документи 2019/2020г.

[1]. Годишен план за дейността на НУ  Св. Климент Охридски
[2]. Годишна училищна програма ЦОУД
[3]. Oрганизация на учебния ден
[4]. План – Стратегия
[5]. Програмна система
[6]. Училищен учебен план за 1 клас
[7]. Училищен учебен план за 2 клас
[8]. Училищен учебен план за 3 клас
[9]. Училищен учебен план за 4 клас