СЪОБЩЕНИЕ 05.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с необходимостта за създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение в НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболеваемост повече от 500 на 100 000 население присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с безплатни неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19.

Родителите, които желаят писмено да декларират съгласие, може да го направят не покъсно от 16.00 ч. на 07.11.2021г. /понеделник/ в сградата на НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан с декларация по образец на Министерството на образованието и науката. Родителите на учениците със СОП декларират, че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително.

Обучението на учениците, чиито родители не декларират съгласие за тестване ще
продължи в електронна среда.

Още по темата:

Как ще тестват учениците за COVID-19 (СНИМКИ/ВИДЕО) (Външен линк)

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4.

https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/демонстрация-как-се-правят-двата-щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/