Сензорни технологии

Иновативна методика на преподаване, базирана на сензорни технологии,  в НУ Св. Климент Охридски” – Чирпан Учените от катедра “Информационни технологии” към Испанския университет “Кастила ла Манча” разработиха образователния софтуер съвместно с учителите и учениците от началните училища.
Сензорни технологии
Иновативна методика на преподаване, базирана на сензорни технологии,  в НУ Св. Климент Охридски” – Чирпан
Учените от катедра “Информационни технологии” към Испанския университет “Кастила ла Манча” разработиха образователния софтуер съвместно с учителите и учениците от началните училища.

Софтуерът по проекта Wearable Methodology представлява иновативна методика на преподаване на английски език, математика, география и природни науки, включваща интерактивни методи, използващи сензори и софтуер, който първоначално е бил използван за дистанционен контрол на селскостопански дейности в Испания. Идеята сензорните технологии да се въведат в класната стая възниква сред членовете на екипа учени от Университета “Кастила – Ла Манча”. По този начин се повишава значително мотивацията на децата, а от там идват и отличните резултати. Новата технология включва пълно взаимодействие, както между самите ученици и учители, така и между децата и заобикалящата ги среда. Иновативната образователна практика се провежда в специализирана Wearable Methodology класна стая, симулираща естествена околна среда. Образователният софтуер включва не само методически иновативни уроци базирани на ситуации от реалния живот, но и дизайн на графичния интерфейс, разработен от самите деца по начин, възможно най – близък до тяхното въображение и мислене.

Новата методика на преподаване е внедрена в три училища в Европа – Начално училище “Св. Климент Охридски” в Чирпан, Начално училище “Антон Диас” в Испания и Начално училище “Петър Зоранич” в Хърватия.