Иновативното училище в акция: Човекът и природата

Четвъртокласниците отново работиха по Метода на работните станции по учебен предмет Човекът и природата под ръководството на г-жа Сивенова, като обобщиха знанията си за кръговрата на водата, телата и веществата, разгледаха под лупа почвата от зеления училищен двор.

Опазването на въздуха, почвите и водите отново беше на дневен ред, а на последна станция подредиха като пъзел в стихотворна форма извод за ползите от водата в природата. Самопроверка, самооценяване и рефлексия в края на педагогическата интеракция.

Резултат: отговорни млади хора с ясна гражданска позиция относно екологичните проблеми на планетата.