Отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31. 03. 2020г. на ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30. 06. 2020г. на ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30. 09. 2020г. на ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31. 12. 2020г. на ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан

Още по темата...

Бюджет до 30.06.2016г.

Общ бюджет на училището за 2016 година- 222 728 лева. Разход до 30.06.2016 година – 107898 лв. В това число : за заплати – 66023 лв.; други възнаграждения и плащания на персонала- 6287 лв.; задължителни осигурителни вноски от работодател- 14821 лв.; издръжка- 20225 лв.; платени данъци и такси- 542 лв. До 30.06.2016 година училището няма задължения и неразплатени  разходи. Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ „ Св. Климент Охридски” гр. Чирпан  към 30.06.2016 г.е предоставена на учителите, служителите и работниците  в  училището на Общо събрание на 13.07.2016 г.…

Още по темата...

Бюджет

Бюджет 2023г.[1]. Информация за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2023 г.[2]. Бюджет второ тримесечие 2023г.[3]. Начален бюджет за 2023 г. със заповед на кмет.[4]. Информация за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 г.[5]. Информация за изпълнението на делегирания бюджет за календарната 2023 г. Бюджет 2022г. [1]. Първоначален бюджет 2022 утвърден от кмет[2]. Отчет на бюджета за първо тримесечие 2022[3]. Отчет на разходната част на бюджета за второ тримесечие 2022[4]. Отчет на бюджета 3-то тримесечие[5]. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2022г. Бюджет 2021г. [1]. Отчет…

Още по темата...

Бюджет първо тримесечие 2015г.

Документи: [1]. делегиран бюджет на ну чирпан за 2015 по заповед на кмета на община чирпан; [2]. отчет на бюджета на ну св. климент охридски за първото тримесечие на 2015; [3]. писмо на  кмeта на община чирпан относно делегирани бюджети 2015. [4]. Отчет на бюджета на ну св. климент охридски, второ тримесечие на 2015г. [5]. Отчет на бюджета на НУ “Св. Климент Охридски”, трето тримесечие, 2015г. [6]. Информация за изпълнението на бюджета за 2015 година към 31.12. 2015г.

Още по темата...