Дирекция “Приобщаващо образование”

Дирекция “Приобщаващо образование” Министерство на образованието и науката Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Още по темата...

Правомощия на Обществения съвет

Правомощия на Обществения съвет към НУ „ Св.Климент Охридски“ гр.Чирпан Версия за сваляне: [powersofthePublicCouncil.pdf] Общественият съвет в училището: 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й; 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи; 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния…

Още по темата...

документи за учебната 2016-2017 учебна година

На вашето внимание предоставяме следните документи за учебната 2016-2017 учебна година 1. Годишна училищна програма за ПИГ 2016-2017 2. Мерки за повишаване на качеството на образованието- проект3. Правилник за дейността на училището -окончателен 2016-20174. препис от протокол на  ПС- 09 – 2016 – форми на обучение, спортни дейности и занимания по интереси5. програма за превенция на ранното  напускане на училище ну чирпан 2016-20176. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи- ну чирпан 20167. програмна система група ну чирпан 2016 последно8. Стратегия…

Още по темата...