Документи 2022 – 2023г.

[1]. Училищен учебен план – 1. клас[2]. Училищен учебен план – 2. клас[3]. Училищен учебен план – 3. клас [4]. Училищен учебен план – 4. клас[5]. Мерки за повишаване качеството на образованието [6]. Режим на обучение – разпределение на часовете[7]. Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022-2023г. [8]. Стратегия за развитие на НУ Свети Климент Охридски 2020 – 2024 с приложен план за действие и финансиране (за учебната 2022-2023г.)[9]. График за провеждане на консултации с ученици по учебни предмети за учебната 2022-2023г.Правилник за устройството и дейността за учебната 2022-2023г.[10].…

Още по темата...

СЪОБЩЕНИЕ 05.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с необходимостта за създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение в НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболеваемост повече от 500 на 100 000 население присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с безплатни неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19. Родителите, които…

Още по темата...

Съобщение ОРЕС от 02.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ: В изпълнение на Заповед № РД 09-3596/20.10.2021г. на Министъра наобразованието и науката и във връзка с регистриран висок процент наслучаи с COVID – 19 с достигната 14 – дневна заболеваемост над 750 на100 000 население на територията на Община Чирпан обучението навсички ученици ще премине от разстояние в електронна среда считано от02.11.2021г. За НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан то се осъществява чрезизползване на платформата на Microsoft Teams във вид на синхроннообучение от 1 до 4 клас при спазване на Правилата за работа в електроннасреда и приетия дневен режим…

Още по темата...