Документи 2022 – 2023г.

[1]. Училищен учебен план – 1. клас[2]. Училищен учебен план – 2. клас[3]. Училищен учебен план – 3. клас [4]. Училищен учебен план – 4. клас[5]. Мерки за повишаване качеството на образованието [6]. Режим на обучение – разпределение на часовете[7]. Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022-2023г. [8]. Стратегия за развитие на НУ Свети Климент Охридски 2020 – 2024 с приложен план за действие и финансиране (за учебната 2022-2023г.)[9]. График за провеждане на консултации с ученици по учебни предмети за учебната 2022-2023г.Правилник за устройството и дейността за учебната 2022-2023г.[10].…

Още по темата...