Sunday 24th of February 2019

logo

Административни услуги, бланки и заявления PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 31 January 2019 08:22

Административни услуги, бланки и заявления*

[1]. заявление за  записване ученици при преместване

[2]. заявление за записване в  1 клас

[3]. заявления за записване в подготвителна група

[4]. Информация за административна услуга за деца   в предучилищна група

[5]. Информация за административна услуга завършен клас или начален етап

[6]. Информация за административна услуга приемане и преместване на ученици

[7]. Информация за признаване на период обучение от чужбина I - VI клас

[8]. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ РОДИТЕЛ ЛИЧНИ ДАННИ

* Тази част от страницата е в разработка. Документите са предоставени от Ръководството на училището, но предстои обработка, подготвяща тяхното публикуване

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 08:26
 

Powered by Copyright., ChVDR [TM], ALL rights reserved. .