Wednesday 19th of December 2018

logo

Документи 2018/2019 учебна година PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 October 2018 00:00

Документи 2018/2019 учебна година

[1]. Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018г.
[2]. протокол 14 - 10.10.2018 на Общ. Съвет
[3]. Годишен план за дейността на училището
[4]. Годишна училищна програма за ЦОУД
[5]. График за консултации по учебните предмети
[6]. организация на учебния ден
[7]. Правилник за дейността на НУ Св. Климент Охридски
[8]. Програма за превенция на ранното напускане на образователната система
[9]. Програма за предоставяне на равни възможности
[10]. Програмна система и график БДП
[11]. Стратегия за развитие на училището
[12]. Училищен учебен план

Last Updated on Tuesday, 30 October 2018 02:51
 

Powered by Copyright., ChVDR [TM], ALL rights reserved. .