Wednesday 19th of December 2018

logo

Бюджет PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 08 March 2016 00:00

Бюджет 2018г.
[1]. Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018г.
[2]. Отчет на бюджета за второто тримесечие към 30.06.2018
[3]. Протокол Обществен съвет, отчети, бюджет второ тримесечие, учебници 3 клас, планове за 2018-2019
[4]. Отчет за бюджета първо тримесечие на 2018г
[5]. Протокол на Обществения Съвет за отчета към края на първо тримесечие, 2018г. 
[6]. План на бюджета за 2018г. 
[7]. Протокол от Общо събрание за план бюджет 2018г.
[8]. Утвърден от Кмета бюджет 2018г.

Бюджет 2017г.
[1]. План за бюджет за 2017г., утвърден от Кмета на Община Чирпан.
[2]. Отчет на изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2017г. 
[3]. Протокол №5 на Обществения съвет по изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2017г. [protocol_public_concil_budget_30062017.pdf]
[4]. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2017г. [statement_budget_30062017.pdf]
[5]. Доклад за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2017г. [report_budget_30062017.pdf]
[6]. Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.
[7]. Протокол 8 от 12.10.2017 на обществен съвет 
[8]. Информация за отчета на бюджета трето тримесечие 2017г.
[9]. Протокол 9 на ОС относно отчета на бюджета към края на 2017г. 
[10] Отчет на  бюджета за 2017г.

Бюджет 2016г.
[1]. Заповед № РД 09-090 / 01. 03. 2016г. за утвърждаване на начален план на бюджета на общинските училища на територията на Община Чирпан. 
[2]. Начален план за бюджет на НУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - гр. Чирпан, утвърден от Кмета на Община Чирпан. 
[3]. Изпълнение на бюджет на НУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - гр. Чирпан, първо тримесечие, 2016г.
[4]. Изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2016г.
[5]. Oтчет на бюджета за трето тримесечие на 2016г
[6]. Oтчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2016г.

 

Powered by Copyright., ChVDR [TM], ALL rights reserved. .